Ne için yaratıldık ?

Anlaşılacağı üzere ilk yaratılan ruh Hz.Muhammed(s.a.v)” in ruhudur alemler ve gökler onun yüzü suyu

hürmetine yaratılmıştır.

Kainat sadece göründüğünden ibaret değildir bugün bile bilim adamları evrenin büyüklüğünü hesaplay-

amamaktadır.Kainatın içerisinde Arş,kürsü,7 kat yerler ve gökler,kaf dağları,cennet ve cehennem,berzah

ve manalar alemi gibi sayısız ve sonsuz alemler vardır.Kainatın büyüklüğünü anlamak için şu örneği ver-

ebiliriz içerisinde bulunduğumuz Dünya 7 kat göklerin içersinde yer almakta ve 7 kat göklerin

içerisinde çöldeki bir kum tanesi gibi,7 kat gökler

arşın içinde çöldeki kumtanesi gibi,arş da kürsinin içerisinde çöldeki

kumtanesi gibi kalmakta ve oran bu şekilde devam etmektedir Allah’ın gücü ve kuvveti herşeye yeter biz

insan aklı bu kadar büyüklüğü anlamakta zorlanır ve idrak edemez o yüzden ‘Fazla idark-i meal bu

akla gerekmez zira bu terazi bu sikleti çekmez’ sözü ile tefkkür etmeli ve Allah’ü telanın büyüklüğü

karşısında haddimizi bilmeli ve ona kulluk etmeliyiz .Allah-ü Teala evvela Peygamber efendimizin

nurunu

daha sonra o nurdan tüm kainatı yaratmıştır.

Zaman kronolojisine sokarsak evvela ruhları sırasıyla arş-ı azam ,kursi,cennet,cehennem,yedi kat

gökler,ateş , hava ,su ve toprak kürelerini yaratmıştır.Bu kısımda biraz mola verip izah edelim zira beyin-

ler

biraz yanmış durumda söylediğimiz gibi bu terazi bu sikleti çekmiyor beynimiz bu azamet ve büyüklük

karşısında dehşete kapılıyor.Birçoğumuzun bildiği gibi insanlık ilk insan olan hazreti Adem’in yaratılışı

ile başlar ancak bunun öncesinde yukarıda belirtmiş olduğumuz sıralama üzere Allah-ü Tela c.c Kuran-ı

Kerim de belirttiği gibi yerleri ve gökleri altı günde yaratmıştır.

Bu altı gün bizim bildiğimiz altı gün

değildir zira Allah katında bir gün bizim hesapla bin yıla tekabül etmektedir.Hak Taâlâ, âlemin tamamını

bir anda yaratmaya kâdirken altı günde yaratması, yani

pazar gününden başlayıp âlemde bulunanları cuma gününde tamam eylemesi,kullarına her işte sabır ve

ihtiyatı öğretmek ve anlatmak içindir. Bu altı günde neler oldu ?

Big bang teorisi amaç olarak yanlış bir teoridir çünkü yaratılışı büyük patlamaya bağlamaktadır ancak

herşeyi yaratan Allah-ü Tealadır.Dünya gezegenler ve anasır-ı erbaa 4 unsur ( hava,su,toprak,ateş) bu

büyük patlama ile ortaya çıkmıştır çünkü Allah-ü Teala her işi bir sebebe bağlamaktadır.Bu patlama son-

cu gezegenler , dünya ve maddi varlıklar bir oluşum süreci içerisine girmiş misal olarak meteor

yağmurları,buzul çağları,ateş kürenin soğuması dağların denizlerin oluşumu gibi süreçler insanlığa ve

varlıklara bir yaşam alanı sunmak ve var olan bu düzeni oluşturmak için bir ön hazırlık olarak kabul

edilebilir zira insanlıkla beraber bunlar olsa idi meteor yağmurları içinde buzul çağları ve lavlar arasında

insanlık yaşamını sürdüremez idi.İnsanlık var olamadan önce Hz.Adem yaratılmadan önce Allah-ü

Teala ruhları ve kainatı yaratmıştır. Ancak Dünyada Hz.Adem’den öne cinler 2000 yıl kadar hüküm

sürmüş yeryüzünde bozgunculuk ve fesat çıkarmışlardır.Bu olaylar neticesinde Allah-ü Teala

yeryüzünün hakimiyetini cinlerden insanlara

vermiştir halen yeryüzünü insanlar cinler ile paylaşmaktadır Bu oluşum süreci tamamlandıktan sonra

Hz.Adem dünyaya gönderilmiştir.

Herşey Nasıl Başladı ( Yaratılış )

Herşey Nasıl Başladı ?